Y Ü K L E N İ Y O R
info@kiziltasgroupsigorta.com 0.332 302 9192 +90 543 858 29 96

?leti?im Bilgileri

  • Adres: Musalla Bağları Mah. Şehit Ahmet Değerli Sk. Dinçtaş Plaza İş Merk. No :11/A, 42110 SELÇUKLU/KONYA
  • info@kiziltasgroupsigorta.com
  • 0.332 302 9192

Sosyal Medya Hesaplar?m?z

Zorunlu Trafik Sigortası nedir ve teminatları nelerdir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir. Zorunlu Trafik Sigortası'nın teminatları, Maddi Zararlar, Sağlık Giderleri, Sürekli Sakatlık ve Destekten Yoksun Kalma (ölüm) şeklindedir.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Trafik Sigortası kapsamında Kaza Sonucundaki Tedavi Giderleri karşılanıyor mu?

Trafik kazası geçirip de, bu kazada yaralanan üçüncü kişilerin kazada kusur oranına, kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapacaktır.Trafik Sigortası, üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen tedavi giderlerini karşılamaktadır.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Ticari taksilerin Trafik Sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.Kaynak: Bilgi ve Gözetim Merkezi

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik Sigortasının primini etkiler mi?

Etkilemektedir. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir. Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Trafik Sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmama kaydıyla serbestçe tespit edilmektedir.Her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Araç işleten sıfatını kazandıktan sonra kaç gün içerisinde trafik sigortası yaptırmalıyım? Yaptırmamamın sonuçları ne olur?

Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek gecikme zammı hesaplanır.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Aracımı sattım, yeni alıcıya Trafik Sigorta poliçem devir olabilir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

En yakın polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber  verilmesi gerekmektedir.Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise),Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,Araçlardan herhangi birinini ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç) ,Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,Kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmış olması

Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Trafik Sigortasında Tazminat gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği

Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği

Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması için bırakılan aracın sebep olacağı zarar Trafik sigortasından karşılanır mı?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te ayrıca açıklanmıştır.Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği

0.332 302 9192